4. březen je Světový den obezity. Tento den skýtá příležitost abychom zjistili, jak jsme na tom s obezitou v ČR. Zjištěné údaje nejsou příliš optimistická. Celkem 56 % dospělých v České republice trpí nadváhou. Z toho je 17 % lidí obézních, tedy má BMI (index tělesné hmotnosti) nad 30. Počet osob s nadváhou od počátku 90. let stoupá. Někteří pacienti s diagnózou obezity po čase podstupují chirurgický zákrok na žaludku.

Kolik stojí obezita zdravotní pojišťovny?
Například jen u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)ročně tyto operace absolvuje kolem sta klientů. Až z 80 % jde o ženy. Za poslední dva roky ZP MV ČR na tyto operace vynaložila více než 16 milionů korun. „Lidé s nadváhou a obezitou však často trpí řadou přidružených nemocí, jako je diabetes, kardiovaskulární choroby, onemocnění pohybového aparátu a nosných kloubů. A zde náklady pojišťovny na léčení stoupají už exponenciálně. Jen za léčbu diabetu vydá ZP MV ČR každoročně více než jednu miliardu korun,“ uvádí Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Přidružené choroby
Choroby, které jsou spojené s obezitou, jsou navíc druhou nejčastější příčinou úmrtí, hned po onemocněních souvisejících s kouřením. Přitom je jim v řadě případů možné předcházet. Řada pojišťoven přispívá finančně klientům na pravidelné sportovní a pohybové aktivity a na nejrůznější vyšetření.

Podle Hany Kadečkové v programu prevence civilizačních onemocnění má ZP MV ČR i příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem. Ten mohou využít pacienti, kteří trpí vysokou mírou nadváhy nebo naopak podvýživy. Tedy s BMI vyšším než 35 či naopak nižším než 18,5. Pro takové pacienty, je již velice obtížné vyřešit svůj problém samostatně bez odborné pomoci. Průměrný BMI (index tělesné hmotnosti) je u Čechů 25,2, což je těsně nad horní hranicí normální zdravé váhy. K ideální hmotnosti vede především správný pohyb a vyvážená strava.

Tloustnou i děti
Také podíl dětí s vyšší, než normální hmotností narůstá. Za posledních 20 let se u nejohroženějších dětí, tedy těch ve věku 13 let, dokonce zdvojnásobil. S výskytem nadměrné hmotnosti, ale stoupá také riziko nadváhy v dospělosti se všemi negativními důsledky. Hlavní příčinou je zhoršující se životní styl, který provází nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. „Zdravým návykům a pohybu se učíme hlavně v dětském věku. Příspěvky z fondu prevence na pravidelné sportování či na sestavení jídelníčku nabízíme samozřejmě i dětem. Těm navíc mohou svůj příspěvek přenechat jejich rodiče,“ informuje Hana Kadečková.