Řidiči-senioři už nemusí chodit na první povinnou zdravotní prohlídku po dovršení šedesátky. Tato povinnost pro neprofesionální řidiče posunula novela silničního zákona, platná od 1. července 2013 z šedesáti na šedesát pět let.

Povinné termíny zdravotních vyšetření
Řidič-senior musí absolvovat první povinnou lékařskou prohlídku ve svých 65 letech. Další v 68 letech a poté každé dva roky. Praktický lékař vystaví vyšetřenému Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Toto potvrzení je povinen řidič-senior musí mít při sobě spolu s platným řidičským průkazem a malým technickým průkazem motorového vozidla při každé jízdě.

Profesionální řidiči skupiny C, C1, D, D1 i ti z této skupiny, kteří řídí tato vozidla jen rekreačně, musí do věku 50 let absolvovat zdravotní prohlídku jednou za dva roky, starší poté každý rok.

Lékař musí při prohlídce zohlednit zdravotní rizika.
Při povinné zdravotní prohlídce musí praktický lékař zhodnotit možná rizika vyšetřovaného seniora-řidiče při řízení motorového vozidla. V případě pochybností na příznaky, které nespadají do odbornosti vyšetřujícího lékaře, by měl žadatele poslat na odborné vyšetření očního lékaře, k psychologovi nebo kardiologovi.

Na základě vyjádření specialistů může praktický lékař potvrzení o způsobilosti vystavit. V případě možných zdravotních rizik, oznámí příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že zdravotní stav vyšetřovaného může vézt ke sníženým schopnostem řídit motorová vozidla. Konečné rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.

Bez zdravotní prohlídky hrozí pokuta až 10 tisíc korun
Když senior-řidič starší 65. let není schopen při silniční kontrole předložit lékařské potvrzení, může mu být udělena pokuta až 2 tisíce korun. Pokud však povinnou prohlídku vůbec neabsolvoval, hrozí mu nejen postih ve výši 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Kdyby zavinil dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení k řízení motorových vozidel, vystavuje se nebezpečí, že bude muset způsobenou škodu sám zaplatit.

● Více k tématu

Čtěte také


● Přihlašte se zdarma do programu pro aktivní řidiče seniory
Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku 65 a více letjak pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Zjistěte podrobnosti

● Při prodeji auta se vyvarujte odpovědnosti za provinění kupujícího. Věděli jste, že pokud spoléháte na to, že převod vozidla zajistí kupující, vystavujete se nebezpečí, že k přeregistraci nedojde. Za veškeré přestupky a škody způsobené kupujícím budete zodpovědni Vy! Zjistěte jak se chránit

Aplikace Záchranka může zachránit i Váš život nejen v autě
Používání aplikace je velice snadné a funguje po celém území České republiky. Její hlavní přednost spočívá v tom, že dokáže záchranářům určit přesnou polohu volajícího.Stahujte zdarma zde

Kontroly zraku řidičů budou povinné

● Víte že šedý zákal může být příčinou k zamítnutí lékaře vydat potvrzení způsobilosti k řízení motorových vozidel? Bezproblémová operace šedého zákalu není složitá a je plně hrazená zdravotní pojišťovnou. Čtěte víc

Podívejte se na video jak operace šedého zákalu probíhá a jak se bezprostředně po ní pacienti cítí

Používání mobilních telefonů, počítačů a tabletů nepřispívá zdravému zraku

● Motoristy čeká od října 2018 řada změn Čtěte víc