V rámci cyklu přednášek „Věda pod makrohledem“ Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, přijal pozvání ujmout se poslední letošní přednášky MUDr. Radkin Honzák, CSc., český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Jeho přednáška bude věnována psychopatům a jejich výskytu ve společnosti.

Pojem psychopat byl z posledního klasifikačního systému MKN-10 úplně vyřazen, protože prý nositele tohoto označení urážel a byl v seznamu psychiatrických diagnóz nahrazen termínem porucha osobnosti. V souvislosti s rozpoznáním některých osobnostních i patofyziologických charakteristik se někteří badatelé domnívají, že by měl být navrácen do oběhu v přesně určeném významu.

Specifickou charakteristikou psychopata v tomto pojetí je odvaha, antisociální rysy a impulzivita. V důsledku absence emoce a pocitu strachu jsou takto vybavení jedinci schopni bezchybného, roboticky přesného, výkonu. Mají charisma a zaujímají velmi snadno vůdčí role. Názory psychologů na míru přítomných asociálních rysů se liší a je zde také legitimní představa, že může existovat „dobrý“ psychopat. Většinou však je nálepka psychopata přiřazována paraziticky nebo predátorsky jednajícím jedincům.

Přednáška se uskuteční 4. 12. 2019 v 17:45, Posluchárna A, v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Heyrovského náměstí 2, Praha 6 (Petřiny)

Autor: Petr Šálek, PhD