Největší pýchou Ořechovky jsou vily od architekta Pavla Janáka. Stojí tu hned tři a ve všech bydlely významné české osobnosti. Tohle je dům malíře Vincence Beneše